TV2-Flash-ticker:


Tickeren er lavet vha. Flash-library'et Ming, primært ud fra en af deres eksempler.

Af Peter Brodersen